Lista projektów wybranych do dofinansowania

29 listopada 2019 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki kolejnego etapu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na 23 złożone wnioski, pięć uzyskało dofinansowanie.