Innowacyjność projektu

Innowacyjność będzie polegała na tym, że elementy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostaną naturalnie umieszczone w przestrzeni całego ośrodka.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

29 listopada 2019 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki kolejnego etapu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na 23 złożone wnioski, pięć uzyskało dofinansowanie.

Burmistrz Rajgrodu o projekcie #KNIEJA2020

W dniu 25 października 2019 roku otrzymaliśmy pismo do pana Ireneusza Glinieckiego – Burmistrza Rajgrodu, w którym wyraża on poparcie dla planowanej przez Ośrodek KNIEJA inwestycji. W otrzymanym piśmie czytamy …